Har du noen spørsmål?

Hva deltakerne våre sier

Oppfølgingsenheten Frisk er en del av Frisk Utvikling gruppen.

Frisk Utvikling er en ledende leverandør av tjenester innen organisasjonsutvikling, spesialist- og bedriftshelse, arbeidsinkludering og HMS.