Frisk Utvikling er en ledende leverandør av
tjenester innen organisasjonsutvikling, spesialist og
bedriftshelse, arbeidsinkludering og HMS.

Hva deltakerne våre sier