Frisk Utvikling er en ledende leverandør av
tjenester innen organisasjonsutvikling, spesialist og
bedriftshelse, arbeidsinkludering og HMS.

SAMFUNNSANSVAR

Som en ledende leverandør av tjenester innen arbeid og helse, bidrar Frisk Gruppen allerede til et mer bærekraftig samfunn gjennom vårt daglige virke. Samtidig er det rom for utvikling og forbedring. I 2020 utarbeidet vi derfor vår bærekraftstrategi, tuftet på FNs bærekraftsmål. Vi har dermed et solid grunnlag for å jobbe målrettet med videreutvikling av våre virksomhetsområder – i bærekraftig retning.

Les vår samfunnsrapport her.

Hva deltakerne våre sier