Oppfølgingsenheten Frisk leverer ulike arbeidsinkluderingstjenester på oppdrag fra NAV. Mange mennesker står av ulike grunner utenfor arbeidslivet – eller har behov for å bytte til en jobb i tråd med deres kvalifikasjoner. Dette innebærer at vi trenger bistand fra samarbeidspartnere i prosessen mot arbeid for våre deltakere.

Hva er en Frisk avtale?

Frisk avtalen er en intensjonsavtale mellom Oppfølgingsenheten Frisk og din bedrift som samarbeidsvirksomhet. Frisk avtalen bidrar til å gi mennesker en sjanse til å få presentert og bekreftet sin kompetanse og arbeidskapasitet i det ordinære arbeidsmarkedet. Et samarbeid kan være en kort introduksjon i arbeidsoppgavene i din bedrift, til å prøve ut om arbeidssøker behersker kravene og oppgavene på din arbeidsplass. Målet er at kandidatene kvalifiseres for ordinære stillinger.

Hvorfor være med? Inkluderende arbeidsliv og samfunn!

Arbeid er viktig – både for enkeltmennesket og samfunnet. Arbeid er også helsefremmende. Som arbeidsgiver kan du være med på å gjøre en forskjell og ta et samfunnsansvar i inkluderingsdugnaden. Flere og flere arbeidsgivere erfarer at det lønner seg å tenke utradisjonelt når de rekrutterer. Arbeidstrening og rekruttering er to sider av samme sak. Oppfølgingsenheten Frisk har siden 2006 samarbeidet tett med et stort mangfold av virksomheter. Vi vektlegger arbeidsgivers perspektiver, og har et tett og profesjonelt samarbeid.

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Brosjyre - last ned: