Avdelinger i Møre og Romsdal

KRISTIANSUND

Storgata 41
6509 Kristiansund

Kontaktperson:

Ola Mjønes Loe

Avdelingsleder
ola.mjones.loe.fw

ÅLESUND

Langelandsvegen 1
6010 Ålesund

Kontaktperson:

Knut Marton Leine

Avdelingsleder
Knut-Marton-Leine

Har du spørsmål om Digitalt Oppfølgingstiltak (digital jobbklubb)?

Ta kontakt med Avdelingsleder Hanne Bonde på:
Epost: hanne.bonde@friskgruppen-no
Mobil: +47 402 35 281