Oppfølgingsenheten Frisk leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV, og bistår enkeltpersoner til å komme i arbeid og til å bli i arbeid over tid.

Organisering
Oppfølgingsenheten Frisk Arbeidsinkludering er en del av Oppfølgingsenheten Frisk AS og inngår i Frisk Utvikling gruppen. Vi samarbeider med våre søsterselskaper innen Arbeidsinkludering (Din Utvikling), Bedriftshelsetjenester (Frisk Helse) og Spesialisthelsetjenester (Oppfølgingsenheten Frisk). Gjennom Frisk Utvikling samarbeider selskapene om kompetanseutvikling, digitale løsninger, administrasjon og støttefunksjoner. Samarbeidet gjør at vi kan ha stor faglig bredde og investere i utviklingen av verktøy, metoder og ansattes kompetanse.

Ansatte
Per i dag har vi 150 ansatte på 26 lokale avdelinger. Det er her det daglige arbeidet med deltakerne gjennomføres, og vi har svært kompetente og motiverte ansatte som jobber hos oss. Som kompetansebedrift er vi avhengige av faglig dyktige og motiverte medarbeidere. Vi jobber for at alle ansatte skal ha kjennskap til mål og resultater i egen avdeling, og for at de forstår hvordan de påvirker helheten. Dette øker kvaliteten på arbeidet vårt.

Faglig utvikling
Tiltaksbransjen innen Arbeidsinkludering har vært i stor utvikling de siste årene. Større konkurranse i bransjen og økt fokus fra NAV på kvalitet har bidratt til at flere deltakere kommer i arbeid. Oppfølgingsenheten Frisk og søsterselskapene har som mål å være markedsledende i levert kvalitet, målt i hvor mange enkeltdeltakere som både opplever å bli godt ivaretatt og oppnår et stabilt og varig ansettelsesforhold.

For å øke kvaliteten i våre leveranser, har vi en intern fagavdeling som videreutvikler praktiske metoder og verktøy. Vi har også en IT- og driftsavdeling som har utviklet det vi vil hevde er markedets beste administrasjonssystem for deltakerinformasjon, rapportering og håndtering av personsensitiv informasjon – bygget for å imøtekomme alle krav i ny GDPR-lovgivning.

Våre søsterselskaper leverer både medisinsk forskning og spesialisthelsetjenester til sykehussektoren, med et stort antall leger, psykologer og andre klinikere. Med et sterkt fagmiljø innen relevante disipliner har vi de beste forutsetninger til å være ledende i utviklingen av effektive programmer og tiltak innen Arbeidsinkludering.

Historie
Oppfølgingsenheten har levert tiltak for NAV siden 2006.  Vi har leverer individuelle tiltak som Avklaring, Oppfølging og Arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg har vi over flere år levert mange AMO- tiltak. Gjennom dette har vi opparbeidet oss erfaringer og kompetanse knyttet til metodikk, gjennomføring og logistikk. Vi har også i disse årene fulgt utviklingen i NAV og arbeidsmarkedet, og tilpasset vårt tiltak, våre metoder og virkemidler etter dette.

Fra og med februar 2018 har vi vært en del av Frisk Utvikling-gruppen. Frisk Utvikling består av fire selskaper som til sammen dekker virksomhetsområdene arbeidsinkludering, bedriftshelsetjeneste og spesialisthelsetjenester. Oppfølgingsenheten Frisk har med dette tilgang til en omfattende kunnskapsbank og en enda sterkere tilknytning til norsk arbeidsliv, noe som igjen fører til enda høyere kvalitet på våre leveranser til NAV.