Vi setter spor

Vi i Oppfølgingsenheten Frisk har fokus på de som søker vår bistand, og vi legger vekt på å møte den enkelte med anerkjennelse og respekt. Slik skapes tillit og trygghet, noe som er grunnmuren for læring og utvikling. Vi jobber med arbeidsinkluderingstjenester for ulike målgrupper og vi er en moderne spesialisthelsetjeneste. Vi jobber med mennesker – på individ-, gruppe- og systemnivå.

Oppfølgingsenheten Frisk ønsker å skape bærekraftige resultater. Det motiverer oss daglig – og det motiverer oss til å være i kontinuerlig utvikling.

Oppfølgingsenheten Frisk er en tverrfaglig kompetanseorganisasjon som vektlegger høy tjenestekvalitet. Vi har gjennom en rekke år kontinuerlig videreutviklet tjenestene våre i nært samarbeid med kunder og tjenestemottakere. Vi skal oppleves som kompetente, pålitelige, engasjerte og innovative. Vi er opptatt av å møte fremtidens krav og utfordringer gjennom å bidra til utvikling, og å ta i bruk nye metoder og ny teknologi. Vi følger mennesker i en periode av livet der de trenger profesjonell bistand for å nå nye mål. Dette kan ofte være en livsfase preget av usikkerhet og sårbarhet. Vi føler et stort ansvar i den rollen vi har, og vektlegger rask og riktig innsats tilpasset den enkelte sine behov. Vi har gang på gang erfart menneskets evne til positiv endring og utvikling, og vi møter den enkelte med et ressurs- og mulighetsfokus.