Vi tilbyr

Vi i Frisk Utvikling har fokus på de som søker vår bistand, og vi legger vekt på å møte den enkelte med anerkjennelse og respekt. Slik skapes tillit og trygghet, noe som er grunnmuren for læring og utvikling. Vi har gang på gang erfart menneskets evne til positiv endring og utvikling, og vi møter den enkelte med et ressurs- og mulighetsfokus. Frisk Utvikling ønsker å skape bærekraftige resultater. Det motiverer oss daglig – og det motiverer oss til å være i kontinuerlig utvikling.

Vi jobber med arbeidsinkluderingstjenester for ulike målgrupper, og leverer både individuelle og gruppebaserte tiltak. Jobbmatch er et overordnet mål i samtlige av våre leveranser: Vi skal bistå våre deltakere på veien mot arbeid de både kan og ønsker å stå i over tid.