AMO kurs

Tiltak på timen

Tiltak på timen er for deg som nylig har søkt sosialstønad, og består av en kursperiode på inntil åtte uker etterfulgt av arbeidspraksis fulgt opp av din NAV-veileder. Hos oss møter du en gruppe med deltakere i tilsvarende situasjon, samt dedikerte og dyktige veiledere.

Jobbsøkerkurs / Jobbklubb

Frisk Utvikling tilbyr ulike konsepter som faller inn under kategorien jobbsøkerkurs/jobbklubb. Jobbsøkerkurs er egnet for deg som er på jakt etter jobb,

er tilmeldt NAV og som er klar for å gå ut i ordinært arbeid. Gjennom gruppebaserte aktiviteter lærer du å bli en profesjonell jobbsøker og får bistand til ditt jobbsøk.

Yrkesrettede norskkurs

Frisk Utvikling tilbyr ulike arbeidsrettede norskkurs. Dette er kurs for deg som er jobbsøker, og hvor økte norskferdigheter vil styrke dine muligheter for jobb. Felles for disse kursene, er at du som jobbsøker skal lære det språklige som er nødvendig for nettopp din yrkesretning, samtidig som du får erfaring i arbeidslivet og styrker egne jobbsøkerferdigheter.