Arbeidsrettet rehabilitering

Frisk Utvikling har et stort nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet. Våre jobbkonsulenter kjenner arbeidsmarkedet godt og de jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter.

Passer arbeidsrettet rehabilitering for deg? 
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er en tjeneste for deg som er sykmeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt og ikke kan beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Målet med tiltaket
Målet med arbeidsrettet rehabilitering er å kunne styrke din mestringsevne i hverdagen og arbeidslivet. Muligheten for varig deltakelse i arbeidslivet vil være hovedmålet.
Vi vil se på faktorer som:
• Hva hindrer deg fra å komme i jobb?
• Har du noen sosiale utfordringer? Evt. helseproblemer?

Hva skjer når du er hos oss?
Arbeidsrettet rehabilitering er individuelt tilpasset og deles inn i tre faser; kartlegging, endrings- og utviklingsfase. Arbeidsrettet rehabilitering er basert på individuelle og gruppebaserte aktiviteter. Du vil få tett oppfølging av en av våre dedikerte jobbkonsulenter. Jobbkonsulenten både koordinerer tilbudet, og har dialogen med veiledere i NAV og øvrige samarbeidspartnere. Alle aktiviteter er knyttet opp mot deltakelse i ordinært arbeidsliv.

Varighet/antall timer:
Arbeidsrettet rehabilitering går primært over fire uker, med inntil 30 timer per uke. Kan utvides til tolv uker ved behov.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.