Oppfølging

Frisk Utvikling har et stort nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet. Våre jobbkonsulenter kjenner arbeidsmarkedet godt og de jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter.

Passer oppfølging for deg? 
Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for mer bistand enn det NAV kan gi. Tiltaket gir deg den oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb. Oppfølging kan benyttes både av personer med og uten arbeidsforhold.

Målet med tiltaket
Individuell oppfølging skal bidra til at du blir i stand til å skaffe eller beholde ordinært lønnet arbeid. Dine ressurser og muligheter i arbeidslivet styrkes. Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent og ut fra bestilling fra NAV. Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

• Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og dine behov – tilbakemelding og evaluering

• Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet

• Jobbsøk og jobbformidling

• Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass

• Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring

• Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Vi har tydelige forventninger om at du er en aktiv deltaker som utforsker egne muligheter og tar egne valg.

Varighet/antall timer:
Oppfølging kan vare i inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 måneder, og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år. Antall oppfølgingstimer tilpasses ditt behov og gjennomføres i henhold til avtale med NAV.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.